Eemvallei Stad biedt duurzame oplossing voor woningtekort

Het plan Eemvallei Stad is een duurzaam en klimaatbestendig antwoord op de huidige woningnood. Het voorziet in snelle bouw van een compleet nieuwe stad van 50.000 woningen langs een nieuwe hoogwaardige OV-ontsluiting in combinatie met grootschalige natuurontwikkeling, innovatieve vormen van agrarische bedrijvigheid en de opwekking van veel duurzame zonne- en windenergie.

Het plan Eemvallei Stad is een duurzaam en klimaatbestendig antwoord op de huidige woningnood. Het voorziet in snelle bouw van een compleet nieuwe stad van 50.000 woningen langs een nieuwe hoogwaardige OV-ontsluiting in combinatie met grootschalige natuurontwikkeling, innovatieve vormen van agrarische bedrijvigheid en de opwekking van veel duurzame zonne- en windenergie.

‘Eemvallei Stad Impressie’ door AM (bron: am.nl)

De ontwikkeling van Eemvallei Stad biedt oplossingen voor de grote opgaven waar de samenleving nu voor staat: woningnood, energietransitie, biodiversiteit, klimaatverandering en duurzamere landbouw. Het gebied beslaat 4.000 ha aan de oostflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), op korte afstand van Almere, Zeewolde, Hilversum en Amsterdam. Het plan omvat een complete integrale gebiedsontwikkeling: naast woningen is er veel ruimte voor groen, water, natuurverbindingen en het opwekken van energie. Eemvallei Stad is een alternatieve invulling van Oosterwold fase 2, een plan met zeer lage dichtheden van circa drie tot vier woningen per hectare.

Komt de stad van de toekomst er dan nu toch?

De stad van de toekomst is een de metafoor waar vele films, tekeningen en boeken over geschreven zijn. Onaantastbaar, perfect en paradijselijk. Zal de stad van de toekomst er ooit komen?

Niet als we blijven dromen of in visie blijven hangen;  er is toch immers nog nooit een stad van de toekomst gebouwd? Wanneer je moeilijk vooruit kan om de weg te zien, kijk dan om en bekijk de weg die je al bewandeld hebt. In de afgelopen eeuwen zijn er al vele steden van de toekomst gebouwd, de kans is groot dat je er momenteel in één woont. De metafoor word door de jaren heen vaker waar.

Is Eemvalleistad dan die metafoor die tastbaar word in de Flevopolder? Wanneer we omkijken zien we dat 75 jaar geleden er nog niet één huis stond op de plek waar inmiddels meerdere steden van de toekomst onstaan zijn door de inpoldering van Flevoland. Elke generatie keek uit naar de stad van de toekomst, die wij nu als onze dagelijkse omgeving, als normaal ervaren. De stad van de toekomst onstaat regelmatig. Van een wild plan, een uitgewerkte visie, tot de eerste hijpaal in de ruwe modder. De stad van de toekomst is de visie van gister, het pragmatische van vandaag en de reis naar de toekomst.

Hoogwaardig OV als ruggengraat van de infrastructuur

Eemvallei Stad is bovendien groot genoeg voor een hoogwaardige OV-lijn: een “ruggengraat” waarlangs de woningbouw wordt gepland. Deze zogenaamde
Hub-oriënted Development (HOD) biedt een oplossing voor de uitdaging om de extra automobiliteit te beperken. De OV-verbinding krijgt de vorm van een
vrijliggende baan waarop (in de toekomst autonoom rijdende) bussen een snelle en efficiënte verbinding mogelijk maken met Almere (Flevolijn, IJmeerverbinding) maar ook met Zeewolde, Amersfoort en Hilversum / Utrecht.

Eemvallei Stad biedt ruimte aan een breed scala van leefstijlen en doelgroepen. Dus ook aan starters, 1- en 2-persoonshoudens, ouderen en sociale huurders, die nu vaak tussen wal en schip vallen. Met 30% sociale woningbouw, veel middeldure huur maar ook met veel nieuwe werkgelegenheid, voorzieningen, zorg en vertier is Eemvallei Stad een inclusieve stad.

Het Consortium Eemvallei Stad bestaat uit woningcorporatie de Alliantie, gebiedsontwikkelaar AM, gebiedsontwikkelaar en -belegger Amvest en ontwikkelaar en bouwbedrijf Heijmans.

Meer informatie over Eemvallei Stad: Onepager-Eemvallei-pdf

Overgenomen citaten en afbeeldingen uit de OnePagers van AM.nl

Ontwerpen voor EemvalleiStad

Als ontwerpers en architecten volgen wij de ontwikkelingen van Eemvallei Stad op de voet. Ons bureau is immers gevestigd op steenworp afstand van het ontwikkelingsgebied.

Zodra de grote vlekken doorontwikkelen tot kavels, bouwkaders en uitwerking doen wij graag mee met het tastbaar maken van de ontwikkeling.