Project omschrijving

Studie naar een nieuwe sportschool in één van de hallen van de ruituigenloods in Amersfoort.

Voor de planontwikkeling van een nieuwe locatie van Sportschool Peron 11 mochten wij meedenken in een oplossing om binnen het bestaande gebouw een nieuwe verdieping te maken voor de faciliteiten die nodig zijn, zonder als te veel ruimte in te leveren op de begane grond. Door het toepassen van een dubbel mezzanine ontstaat er nieuw te gebruiken ruimte. Toch word het gebouw nauwelijks aangetast en behoud het haar historische waarde.