Project omschrijving

PCB De Grondtoon is dit nieuwe jaar verzien van een geheel nieuwe huisstijl.

Voor hen ontwikkelde ik een nieuwe huisstijl op basis van hun wensen en ideeën over nieuw onderwijs. De nieuwe huisstijl is onderdeel van een groot project om het onderwijs op deze school te vernieuwen naar het ON4T syteem met meer vrijheden en aandacht voor de talenten van het kind op individueel niveau. Een leuke uitdaging om daar een passend visueel concept bij te verzinnen.

 

Logo design

In goed overleg werd met de schoolleiding bepaald wat de uitgangspunten voor het logo moesten worden en welke informatie uit het beeldmerk naar voren moet komen.
Het logo is gebaseerd op de vier kernpunten van de school, het onderwijssysteem O4NT en vrolijke kleuren. De opzet voor het gebruik van ronde iconen is doorgezet in de huisstijl intern. De iconen worden o.a. gebruik in de lokalen en als stickers op de deuren.

Huisstijl

Website

De website en mail is gemaakt in het verlengde van de huisstijl met de themakleuren van het logo.