Het gedicht Eindelijk II dat ik deze week op de website zette is vandaag ook gepubliceerd op de poëziewebsite Krakatau.

Beetje trots, beetje gevleid en vooral weer een opsteker om gedachten op papier te blijven zetten.

Bekijk het gedicht op Krakatau.